donderdag 17 mei 2018

Vrijer dan we denken

Wat is een stereotiepe levenswijze? Een gedachtelijke opvatting die bepaald wordt door een eenmaal ingenomen standpunt, of door gewoonte. Het is de tegenhanger van individualiteit. Onze beperkingen zijn vaak het gevolg van de verkeerde opvatting die wij over onszelf hebben dan van werkelijke feiten. Het is daarom belangrijk zulke patronen in onszelf te herkennen, omdat deze ons beletten werkelijk onszelf te zijn. Een gevoel voor humor en een nuchtere kijk op wat er in de wereld van vandaag aan de hand is, helpen ons om niet overstag te gaan. Het zijn niet alleen de patronen die anderen ons opleggen, de invloed van de reclame of van de heersende opinie waar we ons voor moeten wachten. Het zijn ook ook de stereotypen of gewoontepatronen die wij onszelf opleggen. Hebt u nooit een of andere daad gerechtvaardigd met de woorden: ‘Ik kon ‘t niet helpen, zo ben ik nu eenmaal!’ Vroeger gebruikte ik dit excuus voor mijn gedrag. En die gewoonte bleek niet eens zo gemakkelijk af te leggen. Dit soort excuses is maar een wat gemakkelijk maniertje om ons te rechtvaardigen. We hebben zo door de jaren heen de neiging een beeld van onszelf op te bouwen en ons daaraan vast te leggen. En al spoedig dreigt dit de overhand te krijgen en ons te beheersen. Gelukkig komt er een tijd als u Christian Science bestudeert, dat het beeld van ‘zo ben ik nu eenmaal’ ons niet meer zint. Het begint pijnlijk te worden, als een schoen die te nauw zit. En dat onaangename gevoel zou wel eens heel goed kunnen zijn, omdat het een teken is dat de onderliggende feiten van ons wezen ons niet voor immer met rust laten in dit zelfgemaakte stereotype. Wij zijn vrijer dan we denken.

Geen opmerkingen: