zaterdag 19 mei 2018

Vergeven

Mensen vergeven is niet zo makkelijk. Maar Jezus deed het. En zijn leven en lessen zijn daar de beste voorbeelden van. Omdat hij liefhad en vergaf was Jezus in staat prachtige dingen te doen. Hij was altijd nauw met God verbonden en hij was altijd aan het genezen. Jezus hield bijvoorbeeld erg veel van zijn vriend en discipel Petrus en hij vergaf hem toen Petrus hem beloofd had altijd trouw te zijn, zelfs als zijn andere vrienden hem ooit in de steek zouden laten. Maar toen er soldaten kwamen om Jezus en de discipelen in te rekenen, was Petrus zo bang voor zijn eigen leven, dat hij  zelfs wel drie keer zei dat hij Jezus helemaal niet kende! Maar Jezus nam het Petrus niet kwalijk en hij was niet kwaad op hem. Hij had medelijden met zijn vriend en schonk hem vergiffenis. Echt vergeven betekent zo vol liefde zijn dat er gewoon geen ruimte is voor woede of angst of gekwetste gevoelens. Natuurlijk gaat liefhebben zoals Jezus dat deed, niet zomaar, dat moet je doende leren. En net zoals je door steeds piano te spelen of veel te voetballen steeds beter daarin wordt, is dat net zo met vergeven. Niemand wil graag kwaad zijn of een gevoel van onvrede hebben en dat hoeft ook niet. En als we leren elkaar lief te hebben zoals Jezus ons leerde - en daar zit bij vergiffenis schenken als dat nodig is - zullen we gaan inzien wat Mrs. Eddy bedoelt als ze zegt ‘Liefde wordt weerspiegeld in liefde”.

Geen opmerkingen: