zondag 27 mei 2018

Overtuiging

Erkenning van de Waarheid betekent noodzakelijkerwijs ontkenning van de dwaling, omdat met de uitdrukkelijke bevestiging van Gods alheid een algehele overtuiging moet samengaan. Er is geen ruimte voor een compromis. Hoe ontwaakt een Christian Scientist uit de droom van de dood met een beter begrip van Leven, een hoger besef van Waarheid? Het sterfelijk gemoed moet zijn geboortedatums, sterfdatums, zijn geloof in erfelijkheid, temperament, zinnelijkheid, vrees, opstandigheid en ondankbaarheid opgeven. Zelfverloochening wil zeggen het afleggen van alles wat ons begrip van een sterfelijk bestaan omvat; en dit vereist voortdurende waakzaamheid. We kunnen niet werken vanuit twee verschillende posities. Deze zelfzuivering houdt ook in dat we afstand doen van elk geloof in het kwade, van elk geloof dat er enig denken bestaat dat van God gescheiden is, enig gemoed dat macht heeft om mentaal kwaad uit te oefenen, te manipuleren, te mesmeriseren, te hypnotiseren, of om Gods heerschappij uit te dagen. Egoïsme, eigenwil en eigenliefde moeten plaatsmaken voor het ene “IK”, het goddelijk Ego. Hiervoor is nederigheid nodig en nederigheid betekent niet zichzelf kleineren, maar zich overgeven aan het ene Wezen, het ene Gemoed, God.

Geen opmerkingen: