zondag 20 mei 2018

Ons ware zelf vinden

Als u waarlijk uzelf bent, zult u in staat zijn vrijuit te geven zonder angst dat er ergens een tekort zal zijn. U zult nieuwe vrienden maken, zonder dat dat in conflict hoeft te zijn met uw liefde voor of herinnering aan oude vrienden, omdat liefde zo rijk is dat zij tijd en ruimte, tegenwoordigheid of afwezigheid, overbrugt. Mrs. Eddy geeft op de vraag “Hoe vinden we ons ware zelf?” het volgende simpele antwoord: “Door Liefde.” (Miscellaneous Writings p. 104) Het woord “Liefde” is met een hoofdletter “L” gespeld en betekent God. Het is daarom door ons begrijpen van God als Liefde dat we leren ons ware zelf lief te hebben. Het gaat er niet zozeer om ons persoonlijke ik te vinden of kwijt te raken, maar om de geestelijke individualiteit van God te vinden die in ieder van ons tot uitdrukking komt. En als wij zoeken onszelf te zijn in dit opzicht, zijn we bezig te bidden. Waarachtig te bidden om te weten wat de gelijkenis van God inhoudt. Te bidden om te weten wat de intelligentie, de vreugde, heel de stralende luister en de onzelfzuchtige liefde inhouden die God tot uitdrukking brengen. Zulk bidden brengt genezing en herstel. Het geeft de mens een nieuw leven. Wij blijven niet stilstaan bij gebed als afsmeking, maar bevestigen dat waarvan wij weten dat het waar is. Wij bevestigen dat ons geboorterecht als kinderen van God intelligentie, vreugde, luister en liefde inhoudt. En zo neemt onze geestelijkheid en individualiteit toe.

Geen opmerkingen: