zondag 22 april 2018

Ware rijkdom

Een geestelijk standpunt is macht en is Waarheid, want het draagt de overtuiging dat kwaliteiten als vrijheid, intelligentie, het goede ons in onbeperkte mate door God wordt gegeven. Soms wordt met ‘geestelijk’ aangegeven alles wat mentaal is. Dus dat ook haatgevoelens bijvoorbeeld bij het geestelijke horen. In Christian Science echter wordt met ‘geestelijk’ uitsluitend datgene bedoeld wat uitdrukking geeft aan de ene Geest, God, en is daarom altijd en exclusief goed. Als wij onze ervaring interpreteren als stoffelijk, met al zijn inherente limitaties dan zijn we arm. Leven beschouwen als geestelijk betekent dat heel de rijkdom van intelligentie, levenslust, vreugde en activiteit de onze is. Jezus gaf ons de volgende parabel: ‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die, schone parels zoekt; die een parel van grote waarde gevonden hebbende, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht die’ (Matt. 13:45,46). De ’diamanten’ preek wordt de bergrede wel genoemd en ook Mrs. Eddy spreekt in deze termen wel over de bergrede. Ware rijkdom is: God begrijpen. En deze bewustwording gaat gepaard met een overvloed van het goede in onze ervaring, dag na dag. Wij hebben allemaal behoefte aan deze geestelijke rijkdom.

Geen opmerkingen: