zaterdag 28 april 2018

In Liefde omvatten

Ik probeer in al mijn contacten met zogenaamde vreemdelingen in mijn eigen leven van alledag, met mijn gezin, met buren en in mijn beroep het samenbindend geheel te zien. Ik probeer ieder mens als een gelijkwaardige medemens te zien, te begrijpen dat we allen dezelfde bron, God, hebben, broeders zijn, en dat iedereen een onvervreemdbaar recht op vrijheid en zelfbeschikking heeft. Ik zie in dat respect voor het door God geschonken wezen van  anderen een eerste vereiste is voor een constructieve samenwerking. Dit is natuurlijk niet mogelijk tenzij wij afkomen van onze eigen angst. Allereerst moet ik leren mezelf te aanvaarden en op de juiste wijze te waarderen, om mijn gedachten en gevoelens in evenwicht te brengen. Als ik mij bewust ben van mijn ware identiteit als de uitdrukking van de goddelijke Liefde, dan draag ik bij tot het evenwicht van mijn omgeving door mijn eigen evenwicht. Daarom vraag ik mijzelf af: Leer ik iedereen in deze Liefde omvatten? Alleen op deze wijze kan ik vrij zijn van de angst die bij mij stress veroorzaakt, vrij van een verkeerde wedijver en veinzen en toneel spelen. Elke dag ervaar ik dat op deze manier van denken tot meer samenwerking, zelfdiscipline en wederzijdse achting leidt.

Geen opmerkingen: