maandag 23 april 2018

Christelijk en wetenschappelijk

Lang voor de tijd van Jezus besefte men reeds het belang van de eenheid van God en mens als de weg naar verlossing en demonstratie. Jezus had zo’n klaar inzicht in die eenheid dat hij de weg baande voor allen die na hem kwamen. Geestelijke leiders hebben de mensheid eeuw na eeuw voorgehouden dat goedheid zoals die door de verschillende figuren uit de Bijbel werd gedemonstreerd, de Christelijkheid van ons leven bepaalt en in overeenstemming is met Gods wet. Christian Science is door en door christelijk en wetenschappelijk! Christian Science betekent Christelijke Wetenschap en is de naam die Mrs. Eddy aan haar ontdekking heeft gegeven. Een wetenschap werkt met bewijzen en feiten en heeft niets van doen met optimisme en ijdele hoop. Deze godsdienst leert dan ook hoe te bewijzen dat God alles gemaakt heeft en dat de mens van nature goed is, een bloeiproces van de oneindige volmaaktheid. Goedheid is niet het ideaal waar wij naar opzien, wij zijn reeds voor honderd procent volmaakt: door de goede God geschapen, bemind en voor immer zo gehandhaafd.

Geen opmerkingen: