donderdag 26 april 2018

Bewust van uw relatie tot God

Het doel van geestelijk genezen is nooit zomaar het verschaffen van lichamelijke verlichting, evenmin is het een verbeteren of behandelen van de stof. Het doel is veel meer het terzijde leggen van het begrensde, lichamelijke begrip van de mens en het erkennen van zijn oorspronkelijke, ware identiteit! In deze zin kan men spreken van God als de bron van gezondheid. Als wij het zo zien, dan zijn genezingen geen wonderen, maar het natuurlijke resultaat van onze innerlijke betrekking tot God, “met tekenen die daarop volgen”, zoals Jezus het zei. In Christian Science wordt daarom geen lichamelijke behandeling noch mentale beïnvloeding toegepast. Wordt bewust van uw relatie tot God; hierdoor wordt onze vervreemding van God teniet gedaan en worden we aldus bevrijdt van angst, onzekerheid, stress e.d.

Geen opmerkingen: