donderdag 12 april 2018

Bewijsbaar

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is” (1Joh.1:5) zegt de evangelist Johannes. Drie jaar lang predikte Jezus het Koninkrijk Gods, dat wil zeggen dat hij bij alles wat hij zei en deed, uitging van een volmaakte God in Wie geen duisternis is en dat hij de wereld zag als beeld en gelijkenis van Gods volmaaktheid. Hij weigerde daarbij enige macht te erkennen dan God, of het goede, alleen en hij werkte vanuit de zekerheid dat niets scheiding kon brengen tussen hem en God. “Ik en de Vader zijn één” predikte hij met nadruk (Joh.10:30). Leven voor Jezus was één zijn met de Vader. Jezus had een helder inzicht in de ware betekenis en macht van Gods woord. Dit woord was het goddelijk licht en maakte dat de blinde zag; dit woord was vrijheid en richtte daarom de kranke vrouw op die 18 jaar samen gebogen was geweest; dit woord was het leven zelf en was daarom de invloed die de dode zoon van de weduwe uit Naïn opwekte van de baar. En omdat dit woord de Waarheid was, kon het bewezen worden. Waarheid is eeuwig, daar is niet aan veranderd sinds Jezus in ons midden was. Dat is een feit en het is bovendien bewijsbaar.

Geen opmerkingen: