donderdag 5 april 2018

Begrijpen

De beslissing Gods ideeën te aanvaarden als waardevolle diamanten, betekent niet dat de gedachten die ons van God bereiken per se onmiddellijk hun volle schittering tonen. Ze vereisen soms werk voordat wij tot de erkenning komen van hun grote waarde. Is onze volmaaktheid voor ons verborgen omdat wij niet het flauwste begrip hebben van onze eenheid met God, het goede? Maken wij onszelf maar wat wijs als wij denken dat onze zaligheid ergens anders ligt en dat wij er naar moeten zoeken, in plaats van te begrijpen dat die in onze eigen gedachten voor de hand ligt? Zei Jezus niet: “Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden”? Wat, zo vraag ik mij af, zijn nu eigenlijk de dingen die de luister uit ons leven wegnemen en ons het gevoel geven dat de hemel wel erg ver weg is. Een van die dingen is dat we met allerlei opvattingen onszelf de das omdoen, onszelf beperkingen opleggen en limiteren. Sommige psychologen menen dat wij slechts een of twee procent van ons vermogen werkelijk gebruiken. Christelijke Wetenschappers realiseren zich maar al te goed dat zij slechts een glimp van het geestelijke heelal hebben opgevangen. Het beste dat we kunnen doen, is onszelf tot taak stellen er met grote inzet tegenaan gaan om uit onze zelfopgelegde limitaties te breken zodat de heldere diamant van geestelijke gedachten zichtbaar wordt.

Geen opmerkingen: