vrijdag 9 maart 2018

Wijsheid en kracht

Misschien vragen we ons af of wij in de naaste toekomst wel aan de vele eisen die aan ons gesteld worden zullen kunnen voldoen. In deze gehaaste en drukke wereld is het zeker niet ongewoon je af te vragen of je iedereen wel tevreden kunt stellen met betrekking tot al die dingen die van je gevraagd worden in het huishouden, je huwelijk, de kinderen, op kantoor, in de kerk, op school, in de omgang met andere mensen! Maar overal vraagtekens bij zetten, brengt geen oplossing. Als we in ons gebed tot God keren, zal blijken dat een goddelijke macht ons werk overneemt. De apostel Paulus drukt ons op het hart ervan uit te gaan ‘. . . dat de mens Gods volmaakt toegerust is tot alle goed werk’ (2Tim.3:17). Al onze bekwaamheden zijn van God afkomstig en voldoende voor de verschillende eisen die aan ons gesteld worden. Een bekende bijbelexegeet geeft de volgende interpretatie: ‘God geeft nooit de opdracht een taak te vervullen zonder daartoe ook in de mogelijkheden te voorzien die tot een goed einde te brengen. Voor elk werk wordt tevens de wijsheid en de kracht gegeven voor de ‘uitvoering ervan’. Gods liefde is altijd waar wij zijn, zelfs temidden van onze zorgen en zuchten.

Geen opmerkingen: