woensdag 14 maart 2018

Voorziening

In Spreuken staat een frappante uitspraak: ‘De gift des mensen maakt voor hem ruimte’ (Spr.18:16). God voorziet ons niet alleen van talenten en gaven, maar Hij schept tevens de gelegenheid die te gebruiken. Weigeren onze bankrekening het laatste woord te geven bij onze beslissingen en daarmee gehoor te geven aan de beperkingen die geld ons oplegt, draagt ertoe bij de dingen in hun juiste perspectief te blijven zien. We doen er beter aan uit te gaan van de definitie die Mrs. Eddy geeft van het begrip voorziening, als ze zegt: “Ik zou u alleen een gift willen overhandigen, ware het niet dat deze gift alreeds de uwe is. God heeft die aan de mensheid gegeven. De gift is Zijn valuta, Zijn speciale munt. En die munt draagt Zijn beeld en als inscriptie deze passage uit de Schrift, die tevens mijn gewijde motto is. “Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwheid . . . . Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”” (Miscellany p.170). Wat een bijzondere opvatting van wat waardevast en courant is - Vertrouw op de Heere, Die zonder enige terughoudendheid of beperking voorziet in al het goede. En het is vertrouwen in God dat ons daar de beschikking over geeft.

Geen opmerkingen: