donderdag 15 maart 2018

Tijdloos

Gods liefde en goedheid worden niet uitgedrukt in cijfers. De mens vertoont de neiging alles in getallen uit te drukken en er een etiket van ‘meer’ of ‘minder’ op te plakken. Wat het geval ook moge zijn, getallen kunnen ons soms lelijk van de wijs brengen als we denken ongehinderd die wijdere sfeer van denken en handelen te kunnen binnen gaan. In plaats van bijvoorbeeld ons te bekommeren over het aantal kaarsjes op de taart doen we er beter aan ons te houden aan de uitspraak ‘één is genoeg’. Onze eenheid met God betekent dat wij even tijdloos zijn. In de brief aan de Hebreeën lezen we: ‘Gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden’ (Hebr. 1:12). Eén met God wil zeggen dat wij nooit in gebreke blijven. De waarheid is dat niet ons aantal jaren toeneemt, maar Gods genade. Jaar na jaar nemen we toe in begrip en waardering voor het goddelijke in ons en zien dat in ons leven leven tot uitdrukking komen. Over leeftijd schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid: ‘Als de mens niet de dwaling beging alles wat goed en schoon is af te meten en te beperken, zou hij een hogere leeftijd dan zeventig jaar genieten en toch nog krachtig, fris en vol belofte blijven . . .’.  In onze eenheid met God zijn we altijd lieflijk, aantrekkelijk, fit naar lichaam en geest, vol belofte voor een blijvende gezondheid, vol energie en vitaliteit, die een onverbrekelijk deel zijn van ons wezen.

Geen opmerkingen: