zondag 18 maart 2018

Garantie voor vrede

Ik ben mij welbewust dat heel veel mensen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de wereld - over oorlog of vrede en welzijn. Nu de grenzen tussen landen vervagen en de mensheid zich vrijer over de de aarde bewegen, vindt meer en meer culturele en etnische vermenging plaats, hier en daar conflictloos en tot ieders voordeel, maar soms ook zijn gewapende conflicten onvermijdelijk en is armoede en verwoesting het gevolg. Met het oog op de toekomst van onze planeet met de enorme verschillen tussen de landen onderling en met de onoverzichtelijke megasteden, is het overduidelijk dat vooruitgang en vrede alleen mogelijk zijn als we denken in termen van de liefde die geen grenzen kent, de goddelijke Liefde. Gehoorzaamheid aan het gebod van Christus Jezus om God lief te hebben en onze naaste als onszelf is de enige garantie voor vrede en veiligheid in de wereld in heel zijn omvangrijkheid. En het is de genade Gods uitgestort in onze harten, die ons in staat stelt dat te doen. Als wij vrij en rijkelijk geven van onze liefde, zal blijken dat die vreselijke dingen niet plaatsvinden, maar dat heel de schepping in de vrede en veiligheid van Gods eeuwige liefde blijft. Het woord vrede geeft aan dat iets samengevoegd wordt, een eenheid vormt, verschillen worden opgeheven. Als God die eenheid tot stand brengt, dan ervaren wij een vrede die ons leven, onze gedachten en al onze activiteiten diep doordringt. Ja, het is een vrede waarin geen strijd meer bestaat.

Geen opmerkingen: