zondag 4 februari 2018

Geestelijke compleetheid

Erkenning dat de mens in waarheid de gelijkenis is van de goddelijke Liefde, van Gemoed, Geest, overtuigde Mrs. Eddy tezelfdertijd van de geestelijke macht die de mens bezit als de intelligente uitdrukking van Gemoed, God. Wat dat betekent voor de praktische toepassing van Science beschrijft zij in Wetenschap en Gezondheid: ‘Naarmate stervelingen een juister inzicht omtrent God en de mens krijgen, zullen talloze voorwerpen van de schepping, die voordien onzichtbaar waren, zichtbaar worden. Wanneer wij beseffen dat Leven Geest is, niet in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben (p.264).’ Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligentie, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste. Blijvende resultaten zijn het gevolg van geestelijk begrijpen, van de geestelijke visie die gepaard gaat aan het gebed, dat zich één weet met de almacht van Gemoed.

Geen opmerkingen: