maandag 12 februari 2018

Gebed van bevestiging

Bidden op de wijze die zo karakteristiek is voor Christian Science, is namelijk het gebed van bevestiging. Dit gebed is naar het voorbeeld van Jezus de onvoorwaardelijke geestelijke erkenning van de aanwezigheid en oppermacht van de Liefde of het Gemoed die we God noemen. Dit positief zeker weten van de onveranderlijke feiten van het zijn geeft ons de absolute zekerheid van geestelijk overwicht. Naarmate we meer vertrouwd worden met deze vorm van gebed, zijn we in staat in iedere situatie de waarheid te weten en te verklaren, de stoffelijke illusies die zich als werkelijk aan ons opdringen te ontkennen en te verwerpen. Dit betekent niet dat we ooit buiten onze gebeden kunnen, die we gemeen hebben met andere christelijke kerken, waarin we God verzoeken om groter geestelijk begrijpen. Vaak is het echter het gebed van bevestiging dat de werkelijke veranderingen in ons leven teweegbrengt. Het is zoveel meer dan de smeekbede of God een situatie wil veranderen of ergens in wil voorzien. Gebed dat een bevestiging inhoudt maakt voor onszelf duidelijk dat we uitsluitend ergens verandering in kunnen aanbrengen als we beginnen met ons denken te veranderen, als we maar niet de menselijke maar de goddelijke wil tot uitgangspunt nemen. Het gebed waarin we Gods alheid bevestigen plaatst ons keer op keer op een geestelijke basis, met als gevolg dat onze gedachten over de hele linie geestelijker worden. Het blijkt dan dat we op intelligente wijze onze eenheid met het goddelijk gemoed kunnen verwezenlijken en vol vertrouwen aan ons leven constructief vorm kunnen geven. Verlicht en constructief denken is een verandering die als een frisse wind in ons denken waait en de beperkingen en barrières overkomt die zich in onze ervaring voordoen.

Geen opmerkingen: