woensdag 3 januari 2018

Zuivere logica

Jezus was in staat zijn werk te doen doordat hij zich een fundamenteel feit realiseerde, dat in het begin van de Bijbel staat: “God schiep de mens naar zijn (Gods) beeld en gelijkenis (Gen 1:27).” Dit betekent dat de mens zuiver geestelijk is. Dit was altijd het uitgangspunt van Jezus. Hij onderwees zijn discipelen dienovereenkomstig. Hij spoorde hen aan: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. (Matt.5:48)”. Let eens op de zuivere logica: een volmaakte Vader, God, en daarom volmaakte zonen en dochters. Op deze grondslag moesten de discipelen genezen en onderwijzen. Er volgde voor de discipelen een periode van intensieve training. Ze moesten, net als u en ik, een heleboel dingen afleren. Zoals elke goede leraar, onderwees Jezus door middel van voorschriften en voorbeelden. Hij bewees de waarheid en logica van zijn methode door fysieke en morele genezingen. Nadat de Meester hen uitvoerig en duidelijk had uitgelegd wat de mens in werkelijkheid is, moesten de discipelen zelfstandig de bewijzen geven van hun inzicht. Een aantal van hen heeft markante getuigenissen achtergelaten van genezingen en onderricht gebaseerd op hun nieuwe ontdekking, namelijk de zuiver geestelijke identiteit van de mens.

Geen opmerkingen: