vrijdag 26 januari 2018

Effectief besef van eenheid


In welke vorm de leugen zich aan ons voordoet, zij het ziekte of gebrek, zinloos geweld of nationale onlusten, de eerste stap naar de oplossing is altijd in ons eigen bewustzijn. Alle dwaling, angst, onverdraagzaamheid zwicht voor het altijd werkzame goede dat onder invloed van het goddelijk Gemoed in het menselijk bewustzijn aanwezig is. Deze werking van het goede, deze ware idee van de eenheid van God en de mens, die zo helder tot uitdrukking kwam in alles wat Jezus zei en deed, is de Christus. Het is de macht van God, van de goddelijke Liefde en het goddelijk Gemoed die tot het menselijk bewustzijn spreekt om dit te hervormen, te genezen en te verlossen. Als wij leven en denken vanuit het standpunt van deze Christus, demonstreren wij individueel onze eenheid met het goddelijk Gemoed. En het gevolg is dat onze gedachten en onze levensvisie volledig hervormd worden. Waar was die Liefde die hij Vader noemde? Waar was het Gemoed dat hij God noemde? Die waren daar waar hij ze nodig had. Door het effectief besef van zijn eenheid met de immer aanwezige Liefde en de intelligentie van het goddelijk Gemoed werden angst, haat schijnheiligheid, trots vernietigd en verdwenen de meest hardnekkige ziekteverschijnselen als sneeuw voor de zon.

Geen opmerkingen: