zondag 21 januari 2018

Eenvoudige eerlijke erkenning


We menen soms dat we een gevecht moeten leveren tegen een of ander ontwikkeld systeem dat voortdurend tracht ons in te pompen dat de mens stoffelijk is. Maar luister eens naar het dieper inzicht dat Mrs. Eddy had in de geneeswijze van Jezus: “In het denken van Jezus was het de volkomen natuurlijkheid van Waarheid die zijn genezingen gemakkelijk en ogenblikkelijk maakte. Voor Jezus was het goede de normale toestand van de mens en het kwaad de abnormale. … (Misc.Writings p. 200). Hier is geen sprake van een mentale strijd, maar slechts van een eenvoudige eerlijke erkenning van de feiten. De sleutel tot deze methode is gewoon te beseffen dat de mens geestelijk is - geheel en al geestelijk - de zoon van God in de meest volledige betekenis van deze woorden. Als we van deze grondwaardheid uitgaan, komen er allerlei nieuwe mogelijkheden voor ons beschikbaar. We ontdekken dat onze oorspronkelijke identiteit is onsterfelijkheid, oneindige intelligentie, geestelijke macht en schoonheid. De ontdekking van onze geestelijke identiteit komt niet plotseling - in een flits van begrijpen. Bij de meesten van ons gaat dit ontdekken geleidelijk, naarmate we, stap voor stap, steeds beter leren hoe we onze oude opvoeding - waarin we onszelf zien als een stoffelijk wezen - moeten afleggen en hoe we deze nieuwe identiteit, deze pas verworven ontdekking van de geestelijke mens, moeten aannemen. Maar doen we die stappen eenmaal, dan brengen ook wij deze ontdekkingen in praktijk door onszelf en anderen te genezen.

Geen opmerkingen: