maandag 15 januari 2018

Editorial comment

Mary Baker Eddy was een trouw volgeling van Jezus en evenals
hij bracht ze merkwaardig veel evenwicht in haar leven tot uitdrukking.
Een redacteur van een Londense krant schreef over haar het volgende:
“De zachtmoedigste, beminnelijkste en meest beschaafde vrouw die ik
ooit gekend heb. En met al die zachtmoedigheid bezat ze het vuur van
een groot hervormer; met al die beminnelijkheid was ze niettemin een van
de diepste denkers; haar aangeboren beschaving verhinderde haar niet de meest
geavanceerde leidster te zijn van mannen en vrouwen in de wereldstrijd
van het goede tegen het kwaad. . . . Wellicht heeft niets hen die
mevrouw Eddy persoonlijk hebben ontmoet, méér getroffen dan de
immense kracht van haar karakter gecombineerd met die uitzonderlijke
bezorgdheid voor de mensheid.”
Editorial Comments on the Life and Work of Mary Baker Eddy.

(Boston: The Christian Science Publishing Society), 1e druk, blz. 4.

Geen opmerkingen: