vrijdag 19 januari 2018

De geestelijke mens

Christus Jezus probeerde zijn volgelingen tot het besef te brengen dat ze niet alleen dicht bij God stonden, maar dat ze ook voortdurende God konden begrijpen. Hoe? Door gebruik te maken van de zintuigen waarmee ze God konden waarnemen, namelijk hun geestelijke zintuigen, zintuigen waarvan waarnemingsvermogen ontwikkeld kan worden en die zoveel verder gaan dan de vijf beperkte fysieke zintuigen van de mens. Jezus was in staat zijn werk te doen doordat hij zich een fundamenteel feit realiseerde, dat in het begin van de Bijbel staat: “God schiep de mens naar zijn (Gods) gelijkenis” (Gen. 1:27). Dat betekent dat de mens zuiver geestelijk was en zuiver geestelijk is. De kern van zijn leer ging echter snel verloren. Wat was de geneeswijze van Jezus? Mrs. Eddy heeft een korte beschrijving van de geneeswijze van Jezus. “Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijke mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken” (Wetenschap en Gezondheid p. 476, 477). Jezus openbaarde de mens in een zeer letterlijke betekenis: Hij demonstreerde dat de mens goddelijk is, dat wil zeggen dat elk facet van zijn bestaan door God gemaakt en gehandhaafd wordt. De ontdekking van de geestelijke mens, onze ontdekking van onze werkelijke identiteit, is het werk van de Christus. De mens mag ogenschijnlijk verwikkeld zijn in stoffelijk denken, maar in onze tijd heeft de Christus deze verkeerde opvoeding - als onwerkelijk - vernietigd en onze godgelijke identiteit onthuld, namelijk de geestelijke mens.

Geen opmerkingen: