zondag 24 december 2017

Vrede op aarde

Als we de Christuswaarheden onderscheiden en in ons bewustzijn aanvaarden, brengt dat vrede op aarde zo belooft de Bijbel. De profetie die de engelen zongen bij de geboorte van Christus Jezus wordt dan in zekere mate vervuld. De boodschap “vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14), begint dan werkelijkheid te worden. Kerstmis herinnert ons eraan dat de ster van het Christendom nu even helder schijnt over de mensheid als ze eens gedaan heeft over Bethlehem, lang geleden, en haar licht van hoop en genezing ook nu verspreidt. Kerstmis vertelt ons dat de scepter op ons wacht om opgenomen en gebruikt te worden ten behoeve van het menselijk geslacht. God heeft ons heerschappij gegeven. Wij hoeven die slechts tot uitdrukking te brengen. In Miscellaneous Writings p. 320 schrijft Mrs. Eddy: “De ster die liefdevol neerkeek op de kribbe van onze Heer, schenkt haar schitterend licht aan dit uur: het licht van Waarheid, dat de mens aanmoedigt, leidt en zegent als hij uitreikt naar de nieuwe idee van de goddelijke volmaaktheid die tot de menselijke onvolmaaktheid doordringt - en die ‘s mensen angsten stilt, zijn lasten draagt, hem aantrekt tot de Waarheid en Liefde en de heerlijke onvatbaarheid voor zonde, ziekte en dood die zij brengen.”

Geen opmerkingen: