zondag 8 oktober 2017

Beïnvloed worden

Vaak gebeurt het onwillekeurig en onbewust dat wij zaken toelaten in ons bewustzijn wanneer wij ons niet welbewust plaatsen onder de macht van het goddelijk Gemoed. Doorgaan zijn wij binnenshuis veilig. Wij sluiten de deur en laten niets binnen wat we er niet in willen hebben. Maar hoe staat het met ons denken, zij wij ons bewust van de stroom van gedachten die er ongemerkt vaste voet krijgt en aldus ons leven bepaalt? De stroom van informatie via social media en televisie is in deze tijd sterk toegenomen. Dat betekent een drastische vergroting van de mogelijkheden dat wij ongemerkt sterk beïnvloed worden. Dit alles is ‘de geest der wereld’. Het verlamt ons potentieel voor het goede. Is dat te vermijden? In feite is er slechts één redmiddel dat werkelijk een oplossing biedt. Te blijven op de smalle weg van de goddelijke openbaring en demonstratief of er telkens weer onze weg naar terugvinden. Christus Jezus is ons daarin voorgegaan, hij verbleef voortdurend in de dingen Zijn Vaders, in het goddelijk bewustzijn, in het goddelijk Gemoed. Hij accepteerde alleen die gedachten die van God, het goddelijk Gemoed, tot hem kwamen en hij bracht deze goddelijke gedachten in zijn leven in toepassing.

Geen opmerkingen: