maandag 4 september 2017

Goddelijke eigenschappen

God, het oneindig Gemoed, moet tot uiting komen in ideeën. De mens is de geestelijke uitdrukking van God. Ons werk is dan ook het weerspiegelen van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, intelligentie, barmhartigheid, enz. De mens bestaat in wezen uit deze goddelijke eigenschappen en God drukt ze in een eindeloze verscheidenheid door de mens uit. Om Beginsel te dienen, moeten we eerlijk zijn en ons houden aan de wettelijke voorschriften. In dienst van Ziel staan houdt noodzakelijkerwijs in de uitstraling en vrede van Ziel te weerspiegelen. Niets kan deze werkzaamheid tenietdoen. Een ieders taak is om op eigen individuele manier de scheppende macht van de goddelijke Geest te weerspiegelen. Wanneer we dat begrijpen neemt onze bruikbaarheid toe en wordt de onuitputtelijkheid van inspiratie, kracht, wijsheid en vaardigheid geopenbaard. Kracht en een heerlijk besef van doelmatigheid zijn het gevolg van de erkenning dat al het goede dat we doen voor God gedaan wordt - dat wil zeggen om Zijn oneindige goedheid uit te drukken. Gods plan voor ons is het onbeperkte goede en tot dat doel werkt Hij iedere dag met en door ons.

Geen opmerkingen: