zondag 21 mei 2017

Zeekaart des levens

We spreken in Christian Science doorgaans niet over één leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, maar ook de Bijbel is voor ons een leerboek. Op die zeekaart des levens is in feite alles gebaseerd. Deze boeken bevatten Gods woord, met andere woorden de Waarheid. De genade van de goddelijke Waarheid en Liefde die uit deze boeken spreekt, brengt de hele mensheid genezing. Iedere keer als we ons verdiepen in de letter en de geest van de Bijbel brengt dat ons stap voor stap verder. De geestelijke zin van de Bijbel, die zo helder toegelicht wordt in Wetenschap en Gezondheid, legt het kwaad in het menselijk denken bloot en wijst het terecht. Die leert ons onderscheid te maken tussen wat goed en niet goed is in ons denken en handelen, te leven in overeenstemming met de goddelijke wet en de genezende en hervormende gevolgen daarvan. Door de richtlijnen van Waarheid en Liefde te volgen zoals daar in de Bijbel uitdrukking aan wordt gegeven, wordt steeds duidelijker hoe volmaakt wij zijn als kind van God, als Zijn geestelijk beeld en gelijkenis en zullen wij daar in ons leven ook steeds meer de bewijzen van geven.

Geen opmerkingen: