vrijdag 19 mei 2017

Vrijheid door Zijn wet

Het bijzondere van Christian Science is dat er concrete resultaten uit voortkomen. Christus - de goddelijke boodschap van God aan de mensen - die wij in het diepst van ons gebed ervaren, brengt daadwerkelijk genezing van het menselijk lichaam door ons bewust te maken dat de werkelijkheid van het zijn geestelijk en volmaakt is. Die vinden we niet in de stof en die is ook niet aan de stof onderworpen. Christian Science stimuleert de overtuiging dat onze vrijheid iets is dat van nature bij ons hoort. En zelfs een glimp van deze vrijheid die God de  mens door Zijn wet oplegt is voldoende om genezing te bewerkstelligen. God weet van geen wijken, Hij is onveranderlijke, eeuwige Liefde. Gewapend met dit inzicht weten wij van geen wijken en niets kan ons dwingen dat wel te doen. Maar er is iets dat wel moet wijken! Als wij trouw zijn aan de geestelijke werkelijkheid, aan de eenheid van God en de mens, wijkt dwaling voor de overmacht van de oneindige Waarheid. En dat zien wij in genezing.

Geen opmerkingen: