woensdag 10 mei 2017

Volledigheid en levenskracht

Het gevoel nergens bij te horen kan zozeer inwerken op onze innerlijke visie dat het ons oordeel beïnvloedt over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, waardoor we onzeker reageren op de wereld om ons heen. Als ons denken geïsoleerd is van de wereld om ons heen en op het zelf is gericht, dan zijn onze ideeën over de ware zin en de waarde van het leven evenals onze idealen gebrekkig en hebben hun betekenis voor een groot deel verloren. Er is wel degelijk een uitkomst uit dit soort gefragmenteerd denken met zijn gebrekkige levensmogelijkheden. De oplossing bestaat hieruit dat we een stoffelijke basis van denken verlaten voor de geestelijke, die onze persoonlijke relatie tot God tot uitgangspunt neemt. Deze geestelijke oplossing maakt gebruik van gebed. Het gebed dat bevestiging inhoudt van een volmaakte God en Zijn onverbroken, volmaakte schepping.  Door de bewuste eenheid met God die de onze is, demonstreren wij alles wat God in de mens heeft geschapen: volledigheid en levenskracht. Wanneer ons denken is rechtgezet dan is er geen sprake meer van isolement.

Geen opmerkingen: