maandag 8 mei 2017

Uw verlossing is nabij

Hoezeer wij ook willen geloven dat God alles onder controle heeft en bestuurt - dat er een goddelijk Beginsel als basis is en dat alom waakzaam is - is de opvatting doorgaans dat Hij de macht die Hij misschien wel heeft gehad, voor een belangrijk deel verloren heeft. Zelfs de woorden van Christus Jezus (Luk. 21:25,26,28) klinken niet al te bemoedigend als hij zegt: “Er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en de mensen het hart zal bezwijken van  vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen.” Op dit punt te stoppen met lezen zou betekenen dat wij naar mijn idee het belangrijkste deel van zijn boodschap missen. Hij vervolgt namelijk “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” Hij zei niet uw ondergang is nabij, ook al heeft zijn uitspraak aanvankelijk die teneur. Slechts in een ogenblik van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

Geen opmerkingen: