maandag 15 mei 2017

Loutering

God, de goddelijke Vader-Moeder van ons allemaal, houdt onvoorwaardelijk van een ieder van ons. Wij zijn Zijn kinderen, onmisbaar voor de volledigheid en volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping, die Hij Zelf ‘zeer goed’ had genoemd. Christus Jezus onderging ongetwijfeld meer onrechtvaardigheid dan wie van ons ooit zal ervaren. Maar zijn respons was er altijd een van liefde. De mensen kwamen tot hem omdat hij hun de gezondheid terug gaf, hij hief hun uit boven zonde en verval. Je zou kunnen zeggen dat de gloed van geestelijkheid en liefde die in hem brandde een en al loutering was, dat wat ongoddelijk was verteerde en het goede en de harmonie die de natuurlijke staat van de mens zijn, herstelde. Jezus’ boodschap van barmhartigheid spreekt luid en duidelijk uit zijn woorden, zijn daden en zelfs uit zijn zwijgen. Elk detail van zijn dagelijks leven ademde liefde en genezing. Zijn opdracht aan ons is in ons leven niet minder te doen.

Geen opmerkingen: