zaterdag 13 mei 2017

Hoe God u ziet

Om gebruik te maken van Gods wet van genezing moeten we eerst onszelf beter leren kennen zoals God ons kent - niet als een veroordeelde zondige sterveling, maar als Zijn geestelijke gelijkenis. God is niet een eigenmachtige dwingeland die Zijn gunsten schenkt of weerhoudt al naar gelang stervelingen Hem behagen of niet. In de Bijbel, in de eerste brief van Johannes, lezen we we dat God Liefde is. Deze Liefde is onveranderlijk. Die Liefde is het goddelijk Beginsel, ‘de Vader der lichten .. bij Wie geen verandering is, of schaduw van omkering” (James 1:17) zoals de apostel Jakobus zegt. Het goddelijk Beginsel, Liefde, ziet de mens precies zoals het hem heeft geschapen. Wij weten uit de Bijbel dat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. De Heilige Schrift vertelt ons ook dat God Geest is. Dan moet de mens bijgevolg geestelijk zijn. Dat is hoe God u ziet - als Zijn innig geliefde geestelijke beeld. Veeleer is hij de uitdrukking van God zelf. De God die Liefde is, veroordeelt Zijn kinderen niet tot een plaats die hel genoemd wordt, of tot een hels bestaan. Niemand hoeft dan ook wanhopig te zijn, zelfs al lijkt een probleem nog zo ontzagwekkend. Genezing is mogelijk, omdat de mens nooit gescheiden is van God en van Zijn Liefde.

Geen opmerkingen: