dinsdag 16 mei 2017

Groeiproces

Hoewel genezing door gebed in Christian Science doorgaans snel of zelfs op staande voet plaatsvindt, komt het bij sommige gevallen voor dat het net lijkt alsof er nauwelijks van enige vooruitgang sprake is. Vernieuwing van ons gemoed door dagelijks geestelijk aan kracht te winnen, helpt ons de problemen sneller en effectiever het hoofd te bieden. Waarom is dat zo? Onze liefde voor God en Zijn wet van het goede neemt toe, evenals ons besef dat de macht van God in ons gebed effectief is. Wij worden ons meer bewust dat die wet van het goede constant overal werkzaam is. Toenemende bewustwording van de macht van God in ons leven wordt duidelijk merkbaar. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in het geduld dat we in onze omgang met anderen tonen, of in ons streven goede motieven niet op te geven maar daarmee te blijven werken, of in een meer bezonken en kalme houding, in bedachtzaamheid en vertrouwen. Andere dingen worden genezen en dat alles wijst erop dat ons denken ruimte geeft aan de geestelijke werkelijkheid, aan dat groeiproces in ons dat Gods macht en tegenwoordigheid hier en nu aanvaardt.

Geen opmerkingen: