zondag 14 mei 2017

Goddelijke barmhartigheid

Wat doen wij als we voelen dat er iets helemaal mis is? Je kunt dan niet zomaar zitten en afwachten? Petrus was een enthousiaste leerling van Jezus. Zijn primaire reageren bracht hem soms in moeilijkheden. De avond  voor de kruisiging toen Jezus’ vijanden hem kwamen halen ‘sloeg hij de dienstknecht van de hogepriester met een zwaard een oor af’. Dierlijke moed of wraakzucht kwam tot uiting onder de dekmantel van loyaliteit, rechtvaardigheid en liefde. Bleef Jezus daar onbewogen bij toekijken. Neen, hij raakte het oor aan van de dienstknecht en heelde hem. Terwijl klaarblijkelijk Petrus overweldigd werd door emoties, vrees, zelfrechtvaardiging en gevoelens van wraak, bleek uit Jezus’ gedrag zachtmoedigheid, geestelijke macht, medeleven en liefde. Jezus reageerde niet uit woede of zelfrechtvaardiging. Hij doorzag de nutteloosheid van wereldse methodes, woorden en wapens. God, de goddelijke Liefde, was zijn verdediging. Jezus zou er de voorkeur aan geven dat zijn leerlingen trouw bleven aan zijn leer in plaats van zijn persoon te rechtvaardigen. Zelfs aan het kruis sprak hij nog: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.’ In het artikel ’Heb uw vijanden lief’ schrijft Mrs. Eddy: ’Liefde is niet de bedeler van menselijke rechtvaardigheid, maar van goddelijke barmhartigheid.’ En zij vervolgt: ‘Die ons vervolgen en kwaad doen naar menselijke rechtvaardigheid vergelden is niet alle vergelding aan God overlaten en vervloeking met zegening vergelden.‘ (Misc.Wr. p.11)

Geen opmerkingen: