woensdag 17 mei 2017

God is de bron van licht

Het uitgangspunt voor ons continue, onaflaatbaar gebed voor een genezing is God, Zijn oneindige liefde en volmaaktheid. In dit gebed beseffen we dat de mens het directe object is van Gods liefde, Zijn pure afspiegeling, en dat daarom die volmaaktheid in de mens tot uitdrukking moet komen. Dit helpt om de angst te stillen. Het helpt om de turbulentie in het menselijk denken die het lijden in het lichaam teweeg brengt, tot bedaren te brengen. Door te bidden voelen we de kracht van Christus als licht dat onbelemmerd door de duisternis heen in het menselijk bewustzijn binnendringt. God is de bron van dat licht en Christus, als de uitstraling van God, verlicht voortdurende het individuele menselijk bewustzijn, opdat het de moed krijgt die het nodig heeft. De Bijbel zegt dat ‘God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is’ (1Joh 1:5). Als wij op Christus, Waarheid, vertrouwen, zijn wij ontvankelijk voor dat geestelijke licht dat ons in staat stelt stand te houden in een moeilijke situatie.

Geen opmerkingen: