vrijdag 12 mei 2017

Geestelijke schepping

Voor sommigen kan het leven verdrietig zijn of saai, of een voortdurende strijd om gezondheid en geluk. Anderen kennen het gevoel van welzijn, gemoedsrust, voldoening, de vreugde van het huiselijk leven en zulk soort dingen misschien in het geheel niet. Toch zijn er mensen die niet accepteren dat het leven doelloos is, die het louter stoffelijk begrip van het leven de rug hebben toegekeerd en een geestelijke macht erkennen als de bron van hun bestaan. En dit is tot uiting gekomen in hun ervaring in de vorm van betere gezondheid, meer geluk en vrede en een meer zinvol leven. Deze twee tegenovergestelde gezichtspunten, het stoffelijke en het geestelijk, zijn met elkaar in strijd. Het één vindt zijn oorsprong in het geloof dat het leven van de mens stoffelijk is geschapen door menselijke wezens; het andere dat zijn leven geestelijk geschapen is, door God. Slechts een van de twee kan waar zijn. Welke is het? De geestelijke schepping bestrijdt de sterfelijke, onware opvatting. Zij bestrijdt dat de mens gescheiden is van zijn schepper, dat het leven van de mens begint bij de menselijke geboorte, dat de mens gedoemd is om te lijden, dat de mens onderhevig is aan de gedachten van anderen, aan stoffelijke wetten en medische theorieën.
De geestelijke schepping staat niet toe, dat iets werkelijk bestaansrecht heeft dat niet voortkomt uit het bewustzijn van Gemoed. Niets anders is substantieel, feitelijk, tastbaar of werkelijk.

Geen opmerkingen: