zondag 7 mei 2017

Een hogere weg

Het is beter onszelf helemaal buiten beschouwing te laten als persoonlijke bewijsgever bij het genezingsproces. De kans is te groot dat we de resultaten niet bereiken waar we op hopen en blijven steken in een geestelijk moeras. Het is het ene Gemoed, het Beginsel van de Wetenschap, dat zichzelf uitdrukt door de Christus - niet door het menselijk gemoed - dat de genezing teweegbrengt. Persoonlijke verantwoordelijkheid opeisen voor genezing leidt tot bezorgdheid en allerlei spanningen. De poging via het menselijk gemoed geestelijk te genezen is hard werk en kan niet anders dan op een fiasco uitlopen. Er is een hogere weg, de weg in de Wetenschap. Het is ons voorrecht alles aan God over te laten, die de agens is van alle dingen, zodat wij maar beter kunnen afzien van het idee dat wij persoonlijk de waarheid voor ons aan het werk moeten zetten. De studie van Christian Science en de dagelijkse toepassing maken dat we steeds beter genezen. Genezing in Christian Science heeft nooit iets doen ontstaan dat niet al reeds bestond, heeft het alleen maar aan het licht gebracht.

Geen opmerkingen: