zaterdag 6 mei 2017

De top van werkelijk succes

Mislukking is evenmin als ziekte ooit acuut of chronisch; omdat mislukking altijd een onwerkelijkheid is, is het niet iets dat kan komen of gaan. De idee van Gemoed staat altijd op de top van werkelijk succes - werkelijk succes, dat is volmaakt  uitdrukking geven aan de goddelijke oorzaak als Alles - en deze idee daalt nooit af in het dal van mislukkingen. Wij kunnen niet naar succes streven met het doel anderen te imponeren. Succes kan alleen worden bereikt op grondslag van waarachtige, blijvende waarden. Mrs. Eddy bemoedigt ons met de woorden: “ Voor een diepgevoelde oprechtheid is succes verzekerd, want God neem er de zorg voor op Zich.” (My.p.203) In overeenstemming met de goddelijke logica kunnen wij geen aanspraak maken op succes en dit voor onszelf demonstreren, terwijl wij aannemen dat er mislukking bestaat voor anderen of in de wereld om ons heen. Indien het stoffelijke getuigenis zou beweren dat ons genezingswerk in Christian Science, dat gebaseerd is op de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed en van Liefde, niet het succes bereikt dat wij ervan verwachten, dan moeten wij krachtig volhouden dat dergelijke beweringen geen kans van slagen hebben. De altijd succesvolle goddelijke Liefde is de substantie van ons genezingswerk.

Geen opmerkingen: