vrijdag 5 mei 2017

Christus, de ware idee van God

In Christian Science wordt God niet gezien als als een wezen met een gemoed, maar als de ene oppermachtige, scheppende intelligentie van het heelal - als het enige Gemoed. Anders gezegd, alles wat God schept, de mens niet uitgesloten, is een idee van Gemoed, God en is daarom geestelijk - geschapen van een substantie die oneindig is, onvernietigbaar, goed en intelligent. Hieruit volgt dat geloof in het bestaan van een tegengestelde - van een boosaardig of sterfelijk gemoed - gebaseerd op de onhoudbare veronderstelling dat er naast het ene, goddelijke Gemoed nog een ander gemoed kan bestaan. Deze veronderstelling, dit geloof, beweert dat het kwaad, of sterfelijkheid, macht van zichzelf heeft tot scheppen en greep heeft op de werkelijkheid. Volgens die opvatting is het menselijk gemoed een mengsel van goede en kwade elementen, gehuisvest in een stoffelijk lichaam en daaraan onderworpen evenals aan alle factoren die het lichaam heten te beïnvloeden zoals leeftijd, chemische samenstelling, erfelijkheid en het milieu. Het stoffelijk heelal berust dan ook op een misvatting van wat het werkelijke geestelijke heelal inhoudt. Christus, de ware idee van God, zet deze dwaling recht. En deze corrigerende invloed openbaart de eenheid van God en mens als basis voor alle geestelijke genezing en voor alle vooruitgang.

Geen opmerkingen: