zondag 30 april 2017

Zonde en ziekte afwijzen

Gehoor geven aan Gods wil brengt ons niet in conflict met anderen maar geeft ons gezag het kwaad van de hand te wijzen. Wij wijzen zonde en ziekte af omdat zij niet door God zijn geschapen, en niet in overeenstemming zijn met Zijn wil voor de mens. Zonde en ziekte aanvaarden zou  betekenen dat wij het oneens zijn met God en Zijn schepping van wat uitsluitend goed is. Dat wil zeggen dat wij het oneens zijn met de waarheid van het zijn: dat God, Geest, het goddelijk Beginsel is dat alles schept en bestuurt, en dat de mens en het heelal Zijn volmaakte, geestelijke weerspiegeling zijn. Hoeveel beter is het dan niet om onze energie te gebruiken om de bewijzen te geven dat de mens in harmonie is met de onsterfelijke en almachtige Waarheid en Liefde. Dat is de manier waarop we de werkelijke tegenstander - de suggestie en leugens van een vals geloof - verslaan.

Geen opmerkingen: