dinsdag 11 april 2017

Zijn leven verliezen

Wij kennen de werken en de leer van de Meester zoals die in de Bijbel zijn vastgelegd, maar geloven wij ook werkelijk dat het haalbaar is te leven zoals Jezus dat deed? Hij zelf beantwoordt deze vraag: ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het vinden’, en ‘Die in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze’. Het enige dat wij kwijtraken is een op de stof gegrond begrip van God en de mens, het bedrieglijke sterfelijke geloof dat de oorzaak is van alle menselijk lijden. Zodra wij de onharmonische uitwerking die stoffelijke geloofsvormen op ons leven hebben gaan inzien, willen wij niets liever dan die te vervangen door de wetenschappelijke feiten van het zijn. Wij geven daarmee niets op dat het behouden waard is en krijgen inzicht in de heerlijkheid van de goddelijke substantie die ons altijd heeft toebehoord. Wij komen tot een innerlijke overtuiging van de onschendbare macht en aanwezigheid van Geest, van de onvoorwaardelijk liefde en zegeningen van het vaderschap en moederschap van Geest, dat ons troost en steun verleent. Door deze geestelijke wedergeboorte van het individuele bewustzijn komt Gods geestelijke idee, de Heilige Geest, in ons leven meer naar voren. Al het goede waar we naar streven en verlangen is reeds een actuele werkelijkheid.

Geen opmerkingen: