dinsdag 25 april 2017

Liefde die leidt tot genezing

In Wetenschap en Gezondheid bespreekt Mrs. Eddy het voorval dat plaatsvond toen Jezus eens de maaltijd gebruikte in het huis van de Farizeeër Simon. Het is het moment waarop Jezus de zonden vergeeft van een aanwezige vrouw die niet was uitgenodigd (later aangeduid als Maria Magdalena). Zij had Jezus’ voeten met haar tranen gewassen en ze gedroogd met haar lange haren en ze gezalfd met kostbare olie. Wanneer je deze bladzijden overdenkt wordt spoedig duidelijk hoezeer berouw en hervorming onontbeerlijk zijn voor Christelijk genezen. Jezus leert dat Christelijke liefde alleen ten den deel valt aan hen die spijt hebben van hun fouten en zich bekeren. Berouw en hervorming leiden tot grotere liefde en het is deze liefde die leidt tot genezing in Christian Science. Wij moeten het berouw en de hervorming voelen waarvan  de overspelige vrouw tegenover Jezus blijk gaf. Maar wij kunnen vertrouwen op de liefde en de vergevingsgezindheid van God en zeker zijn van Zijn goedkeuring.

Geen opmerkingen: