zaterdag 29 april 2017

Invloed van de ene macht

Vraag: Maakt de keuze voor Waarheid en Liefde en het afwijzen van zonde en ziekte door een enkele individu heus enig verschil bij het verbeteren van de relaties tussen de mensen, zodat samenwerking en harmonie de plaats innemen van haat en tegenstand? Ja, dat doet het, omdat het hier niet gaat over de invloed van één enkel persoon temidden van vele anderen. Waar het hier om gaat is de invloed van de ene macht, de goddelijke. Eén enkele individu kan zijn bewustzijn openen voor het licht van Waarheid, maar dat licht is oneindig - dat schijnt over u en mij en iedereen. Als de manier waarop een ander iets doet u niet aanstaat, kunt u in plaats van die persoon daarover aan te spreken uw eigen gedachten in andere banen leiden en deze in overeenstemming brengen met de ongelimiteerde liefde van God. En het is deze Liefde die door alle betrokkenen wordt gevoeld. Die zal zowel van uw gedachten, woorden en daden als die van de zogenaamde tegenpartij de ruwe kanten afnemen - en die zonodig corrigeren. Zo kunnen u en ik het ‘rancunesyndroom’ tot het rijk der fabelen verwijzen en harmonie bevorderen in gezin, kerk en samenleving - waar men samenkomt om eensgezind aan het welzijn van allen te werken.

Geen opmerkingen: