woensdag 12 april 2017

Het wetenschappelijk standpunt

Wij hoeven nooit te twijfelen aan de genezende macht van de Heilige Geest. Wanneer onze gedachten en onze houding in overeenstemming worden gebracht met de kennis  en de geest van Waarheid en Liefde worden onze aard, ons lichaam en onze menselijke contacten harmonisch. Wanneer wij genezing zoeken, gaan wij uit van het wetenschappelijk standpunt dat God, oneindige Geest, de mens en het heelal geestelijk en volmaakt geschapen heeft. De studie van Christian Science opent onze ogen voor het besef dat deze geestelijke, Godgelijkende mens ieders ware wezen is. Deze studie verdiept onze geestelijke zin en helpt ons in te zien dat een allesscheppend Beginsel, het oneindig goede, niets in de mens kan openbaren dan zijn eigen goddelijke substantie. Dit geestelijke feit worden we ons bewust door met de nederigheid van een kind ons ervoor open te stellen. Zo’n bewustzijnsproces of geestelijke ontvouwing komt meestal niet zo maar vanzelf, maar wanneer wij volharden in onze studie en gebed en in toepassing brengen wat we weten, toont ons leven meer en meer een natuurlijk en hemels karakter. Naarmate wij meer inzicht verwerven in de onmetelijke, geestelijke werkelijkheid die ons wezen is, geven we op natuurlijke wijze uitdrukking aan ontzelfde liefde, vreugde en genegenheid.

Geen opmerkingen: