donderdag 27 april 2017

Geheel Zijn schepping

Hoe makkelijk laten we ons niet verleiden om te veroordelen! Maar al te vaak betrappen wij onszelf erop dat wij anderen veroordelen. Erger nog wordt het als wij beginnen onszelf te veroordelen. Meedogenloze veroordeling van anderen of van onszelf voldoet niet aan de norm van de Christelijkheid van Christus. Wat wij nodig hebben is de geest van het goddelijk welbehagen, die de zondaar hervormt en ons in staat stelt in te zien dat God inderdaad welbehagen heeft in geheel Zijn schepping. Bewuste blijdschap over Gods goedkeuring zal in toenemende mate onze neiging tot veroordelen ondermijnen. Als we de Christus-elementen in onszelf aanvaarden, zullen we merken dat we beter in staat zijn te onderscheiden wat goedkeuring verdient in anderen om ons heen en in de wijdere arena van de wereldgemeenschap. Wij kunnen blij zijn met de ware aard van elk individu, als het geestelijk kind van God. 'Het is Christelijk Wetenschappelijk het goede te doen en niets anders dan het goede kan op die naam aanspraak maken'. (W&G 448)

Geen opmerkingen: