maandag 3 april 2017

Geestelijk inzicht

Mrs.Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid, blz. 406: ‘De Wetenschap van het zijn ontsluiert de dwalingen van de zinnen en met behulp van de Wetenschap zal geestelijk inzicht Waarheid bereiken. Dan verdwijnt de dwaling.’ Het moet dit wetenschappelijk begrijpen zijn waar Jezus naar verwees toen hij zei: ‘[Gij] zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.’ (Joh. 8:32) Geestelijke genezing is iets dat ieder mens kan ervaren. Stoffelijke omstandigheden verliezen hun greep en geestelijke vooruitgang en geluk worden ons deel. De sleutel daartoe, als in elke situatie, is het verlangen meer van God te begrijpen en van Zijn volmaakte schepping gewaar te worden en die als rechtmatig voor ons opeisen. Als de geestelijke feiten voor ons werkelijker worden, is de uitwerking van de geestelijke waarheid dat onze gedachten reiner en overtuigender worden. Gods alheid wordt dan de dominerend kracht in ons leven en de problemen vallen daarmee van ons af.

Geen opmerkingen: