woensdag 26 april 2017

Geestelijk begrijpen

De geschiedenis van Jakob en Ezau, die in Genesis beschreven wordt heeft in feite betrekking op het overwinnen van de verschillende facetten van veroordeling. Jakob had Ezaus geboorterecht ontfutseld en bovendien door een list zijn vader ertoe gebracht hem de zegen te geven waar Ezau recht op had. Uit angst voor de wraak van Ezau nam Jakob de benen. Op zijn beurt werd Jakob toen het slachtoffer van bedrog van zijn oom Laban. Na een hevige innerlijke strijd in Pniël, waaruit hij als nieuwgeboren te voorschijn kwam, durfde Jakob Ezau onder ogen te komen. Zij omhelsden elkaar in een opmerkelijk tafereel van vergeven en genegenheid. Wat stelde Jakob in staat te zien dat Ezau welgevallen aan hem genomen had? Had hij berouw gevoeld? Bracht hij als gevolg daarvan nu voldoende geestelijk begrip op voor wat in feite de waarheid was omtrent Ezau en hemzelf? Had hij nu min of meer begrepen dat beiden in werkelijkheid, hij en Ezau, beeld en gelijkenis van God waren? Het is dat geestelijk inzicht dat de mens in staat stelt zijn geestelijk begrijpen toe te passen bij het afhandelen van de dagelijkse zaken. Het is dit geestelijk begrijpen dat Jakob in staat stelde Ezau te zien alsof hij Gods aangezicht gezien had.

Geen opmerkingen: