donderdag 6 april 2017

Eén in Liefde.

Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz.476: ‘Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken.’ Als wij ervan uitgaan dat de goddelijke Liefde almachtig is en nooit tekort schiet, kunnen wij weigeren in de kaart te spelen van enige suggestie van haat, of onszelf als slachtoffer daarvan te zien. In het licht van deze almacht blijken zulke aanmatigingen van het kwaad op niets te berusten en de leugen vernietigt zichzelf. De immertegenwoordigheid van Liefde garandeert de onaantastbaarheid van de mens en deze waarheid is een niet-aflatende steun. Zeker, de IK BEN van Liefde en Waarheid betekent de uiteindelijke overwinning van het goede. Want God, de goddelijke Liefde, houdt de wereld, u en mij niet uitgezonderd, als het ware in Zijn armen, omdat Hij ons onafgebroken ziet als Zijn beeld en gelijkenis, één in Liefde. Als wij in gebed deze waarheden overwegen, wordt daarmee de mentale scheidingsmuur tussen mensen en volken afgebroken.

Geen opmerkingen: