woensdag 5 april 2017

Een geliefd idee

Christian Science helpt ons om te zien dat God het scheppend Beginsel is of oneindige Geest, en als zodanig de bron en essentie van ons wezen. Hij is niet een of andere mechanische kracht, maar het altijd aanwezige goddelijke Gemoed, waarmee wij kunnen communiceren als met een dierbare vriend en begeleider. God is in feite Vader-Moeder van ons allemaal. Als goddelijk Gemoed is Hij de enige absolute intelligentie van het heelal. En die intelligentie is in geen enkel opzicht destructief. Die is constructief. En wij kennen en ervaren Hem als Liefde. Hij heeft geen tegenstrijdige elementen voortgebracht en die geprogrammeerd om elkaar te bestrijden en te vernietigen. Alle ideeën van Gemoed zijn onderworpen aan de goddelijke wet van harmonie, die alle actie en alle relatie bestuurt. Omdat gevolg altijd oorzaak weerspiegelt en daar onverbrekelijk mee verbonden is, zijn ook God en alles wat uit Hem voortkomt met elkaar in overeenstemming. Niet de stof maar de weerspiegeling van Gemoed of goddelijk bewustzijn is onze ware substantie; in wezen zijn we een geestelijk idee en helemaal niet stoffelijk of fysiek. Een ieder van ons is de individuele uitdrukking van het oneindig Gemoed, een geliefde idee, volmaakt en vrij.

Geen opmerkingen: