zaterdag 15 april 2017

De Bijbel

Leven is niet eenvoudig, dat weten we allemaal. Vertrouwen wordt beschaamd, hoop verwoest en de mens voelt zich hopeloos tekortschieten waar het zijn idealen betreft.  Lees de Bijbel als getuigenis van geloof en je vindt er de diepten van wijsheid en filosofie die stormen kunnen ontketenen, maar die evenzeer de stormen in de mens stillen. De Bijbel geeft steeds nieuwe inzicht in een reddende en verlossende macht, de Christusmacht, die diep in het innerlijk van de mens doordringt. En temidden van alle pijn en ellende is de renovatie begonnen. Voor mij is dat een teken dat we zekerheid zoeken, de zekerheid dat God bestaat en dat Hij iets direct met ons leven te maken heeft. Dat geeft ons de kracht om verder te gaan. Kracht naar kruis heet het wel: hoe groter ons verlies, hoe groter ons uitreiken naar het inzicht in wat God is en wat Hij voor ons doet. Het brengt de Christelijke Wetenschap in onze ervaring, genezing door de macht van Christus, Waarheid. En niets is vergelijkbaar met de verwondering die ons bevangt wanneer wij getuige zijn van zo'n genezing.

Geen opmerkingen: