donderdag 20 april 2017

Bouwwerk van Liefde

God heeft ons Zijn zoon gegeven uit pure liefde voor ons. En hoe is het mogelijk werkelijk de aard van God en de mens te begrijpen zonder het lichtend voorbeeld van Christus Jezus? Maar God heeft ons niet alleen het hoogste menselijke voorbeeld gegeven van wat het betekent lief te hebben, Hij heeft ons tevens de Kerk gegeven, het bouwwerk van Liefde zelf. De definitie van Kerk die Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid geeft, begint als volgt: ‘Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel.’ (blz.583) Deze Kerk is de puur geestelijke idee, de ware aard van Kerk. De definitie heeft een vervolg en beschrijft dan de menselijke uitdrukking die wij aan de idee Kerk geven, de instelling die het ons mogelijk maakt onze liefde uit te dragen en meer Christelijkheid te demonstreren. De vraag is gerechtvaardigd, wat zou het gevolg zijn als wij, telkens wanneer wij een Christian Science kerk zien, ons realiseren: ‘Hier is een bewijs van Gods liefde voor de mens, individueel of collectief. Wat hier plaatsvindt, is de openbaring van God en Zijn Christus. Het kan niet anders of de mensen hier voelen de liefde van de Christus, die van God komt en waarvan hier de blijken voelbaar zijn. Dit is de gave Gods.

Geen opmerkingen: