maandag 20 maart 2017

Vrede

Onze gedachten bepalen onze ervaringen. Vrede echter is een individuele zaak en als we een bijdrage willen leveren aan de wereldvrede, kunnen we dat doen door te weigeren gedachten van afgunst te koesteren, van overheersing, eigenwil en onderdrukking. We zijn geneigd stilzwijgend te redetwisten over een bepaalde onenigheid of vermeend onrecht, alsof de zogenaamde tegenstander een menselijk persoon is, die bij ons in de kamer aanwezig is. Gewoonlijk stellen we onze redenering zo op dat we het recht aan onze zijde hebben en onze tegenstander een overweldigende nederlaag lijdt. Dit kan onze gezondheid rechtstreeks nadelig beïnvloeden. Een mentale uitstalling van zelfrechtvaardiging en eigenwil laat een leeg gevoel van onzekerheid en ontevredenheid bij ons achter. Vandaar de noodzaak ons denken door voortdurende waakzaamheid en onophoudelijk bidden te beschermen, waarbij we steeds de alheid en de almacht van de goddelijke Liefde moeten beseffen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 392 staat de volgende raad: “Sta sterk als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen.”

Geen opmerkingen: